Gegegevens wijzigen of opzeggen

Gegevens wijzigen

Heb je een nieuw mailadres of telefoonnummer? Vergeet dit niet door te geven aan onze Ledenadministratie. Tegenwoordig komt het vaak voor dat leden van provider wisselen en hierdoor een nieuw e-mailadres en/of telefoonnummer krijgen. Meestal wordt vergeten zo’n wijziging aan onze ledenadministratie door te geven. Actuele gegevens zijn belangrijk voor de communicatie van de club naar de leden toe. Zo dient het ledenadministratiebestand als database voor onze digitale nieuwsbrief.

Als je er zeker van wilt zijn dat jouw gegevens correct geregistreerd staan in de ledenadministratie van A.T.W., mail dan jouw correcte gegevens naar [email protected]

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen doe je vóór 31 december van het lopende jaar door een bericht te sturen naar de Ledenadministratie. Indien je niet voor 31 december schriftelijk opzegt, blijf je automatisch het daarop volgende kalenderjaar lid van A.T.W.

Bij uitzondering kan een lidmaatschap worden opgezegd, indien bij de Algemene Ledenvergadering contributieverhogingen worden doorgevoerd, boven de gebruikelijke contributieaanpasssingen van elk jaar. In dat geval dient schriftelijk te worden opgezegd met duidelijke opgaaf van reden --> binnen twee (2) weken na de Algemene Ledenvergadering. Opzeggingen kun je richten aan het adres van de penningmeester

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 52532771

Nassau Park

Oranje Nassaulaan 46
8471 PZ Wolvega

KVK-nummer

40000213