Algemeen Bestuur

 

Dagelijks bestuur

       

Voorzitter

Lex Oude Lansink

Lavendelheide 20 Wolvega

06-17048110

voorzitter@tvatw.nl

Secretaris

Vacant

 

 

secretariaat@tvatw.nl

Penningmeester/

Ledenadministratie

Piet Drent

 

Stadhouderslaan 58 Wolvega

06-52532771

penningmeester@tvatw.nl

ledenadministratie@tvatw.nl

Vrijwilligers Coordinator

Marco van Galen

Hamersweg 11 Oldeholtpade

06-30993010 vc@tvatw.nl